Inspectie en advies n.a.v. een aanvaring aan de betonnen brugpijler, brug Foppenplaskade-Boonevliet bij Maasland

Het betreft een ad hoc onderzoek, waarbij wij na melding rond 16.30 uur direct de volgende ochtend ter plaatse zijn gegaan voor inspectie.

Groenservice Zuid-Holland (GZH) heeft ons opdracht gegeven om een visuele inspectie uit te voeren aan een betonnen brug in de Foppenplaskade te Maassluis. De betonbrug overspant de Boonervliet. De aanleiding hiervoor is een beschadigde betonpaal van een tussensteunpunt. Dit is veroorzaakt door een aanvaring.

De brug is visueel geïnspecteerd, waarna een inschatting is gemaakt van de ernst van de constructieve schade. Er is een beknopte schaderapportage opgemaakt, met een conclusie van de aanvaarschade en een grove eerste advisering voor het aanbrengen van nieuwe paaljukken.

Inmiddels is de productgroep Realisatie verder gegaan met een offerte voor beton/bouwkundige ondersteuning en toezicht houden.