Inspectie cruciale sluis voor de scheepvaart

In opdracht van Strukton Civiel Projecten en Reef Infra voerde Ingenieursbureau Westenberg een inspectie uit aan de Grote Kolksluis. Westenberg adviseerde over het onderhoud aan de sluis, die bij Zwartsluis op een zeer belangrijke vaarroute ligt.

Zwartsluis heeft maar liefst drie sluizen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De Meppelerdiepsluis wordt momenteel omgebouwd van schutsluis naar keersluis, zodat het achterland beter beschermd is tegen overstromingen. Bovendien varen vanaf 2015 ook grotere binnenvaartschepen door de bredere sluis richting Meppel. Daarmee neemt het belang van de vaarroute van het IJsselmeer naar Meppel nog verder toe. Ook nu al is de route via het Zwarte Water en Meppelerdiep cruciaal voor het goederenvervoer naar het noorden.

Iets verderop over het Meppelerdiep ligt ook de Grote Kolksluis. Westenberg voerde deze zomer een 0-inspectie uit aan de sluis en de brug. “Overheden leggen het onderhoud en het risico steeds vaker buiten de deur neer. Mede daardoor werken wij meer voor aannemers. Dat is een duidelijke trend. In dit geval werken we voor Strukton Civiel Projecten en Reef Infra die de realisatie van het nabijgelegen Meppeldiepsluiscomplex en het onderhoud aan de Grote Kolksluis volgens een Design & Construct-contract uitvoeren”, aldus Rob Mulder van Ingenieursbureau Westenberg.

Medewerkers inspecteerden het complex vanuit een boot, zodat het verkeer op de drukke provinciale weg geen hinder ondervond. “Uit de inspectie bleek dat het complex in een redelijke staat verkeert. Wel constateerden we dat de conservering op diverse stalen onderdelen is verouderd en er lokaal sprake is van roestvorming. Op een klein onderdeel is sprake van betonschade. Ons advies aan de aannemer was om daar eerst naar te kijken (nader onderzoeken) voordat ze met de onderhoudwerkzaamheden starten.”