Inspectie ca. 3 km beschoeiing Muidertrekvaart

Voor de gemeente Gooise Meren heeft Ingenieursbureau Westenberg 3 km oeverconstructies geïnspecteerd. De gemeente heeft nu inzicht in de staat en het onderhoud en de vervangingen voor de komende jaren.