Inspectie ca. 15 km oeverconstructies Waterschap Vechtstromen

In onderaanneming van Antea Group hebben we een inspectie uitgevoerd aan ca. 15 km oeverconstructies van het Waterschap Vechtstromen.