Inspectie betonconstructie ontvangwerk RWZI Deventer

In opdracht van Tauw B.V. heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. een inspectie uitgevoerd aan het betonwerk van het ontvangwerk van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Deventer. De constructie wordt op niet al te lange termijn gerenoveerd en er was behoefte aan inzicht in de schadebeelden en de kwaliteit van de betonnen constructiedelen. In nauwe samenwerking met de beheerder, de opdrachtgever en derde partijen zijn de diverse ruimten veilig toegankelijk gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van de inspectie.