Inspectie 165 kunstwerken voor gemeente Capelle aan den IJssel

Ingenieursbureau Westenberg inspecteerde 165 kunstwerken voor de gemeente Capelle aan den IJssel. “De resultaten van de inspectie vormen wat betreft de kunstwerken de basis voor ons Meerjaren Onderhoudsplan Kunstwerken 2021-2025” vertelt Cornel Vrijland, beheerder civieltechnische kunstwerken.

Capelle aan den IJssel heeft in totaal 435 kunstwerken, hoofdzakelijk van het kleinere soort. “Elk jaar inspecteren we een vijfde deel van het areaal. Om de staat van het areaal in beeld te krijgen, heeft Ingenieursbureau Westenberg inspecties uitgevoerd. Die hebben waardevolle informatie opgeleverd.”

Ingenieursbureau Westenberg werkt al geruime tijd voor Capelle aan den IJssel. Dit contact kwam tot stand via buurgemeente Krimpen aan den IJssel, waarmee Capelle een samenwerking heeft op het gebied van onder andere ICT, vertelt Vrijland. “Krimpen werkte al samen met Ingenieursbureau Westenberg en was heel enthousiast over de ervaringen. En dat geldt ondertussen ook voor Capelle aan de IJssel, zegt Vrijland. “Ingenieursbureau Westenberg is deskundig en is bovendien gespecialiseerd in kunstwerken.”