Inspecteren ophangconstructie zwembad te Voorthuizen

Voor de gemeente Barneveld hebben wij een inspectie van de (ophang)constructies van het plafond en aanverwante zaken van het bad Heuvelrand te Voorthuizen, uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn gebaseerd op de NPR 9200:2015 “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden” en hebben als doel:

  • Het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructie en aanverwante zaken door middel van een inspectie;
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (R.I.&E.) van de ophangconstructies en het komen tot aanbevelingen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken;
  • Het resultaat samen te vatten in een rapport en een inspectieplan met inspectie-interval.