Inspecteren ophangconstructie plafond zwembad

Werkzaamheden betroffen het inspecteren van de metalen (ophang)constructies van bad Hoeve Boschoord.

De genoemde werkzaamheden zijn gebaseerd op de NPR 9200:2015 “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden” en hebben als doel:

  • Het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructie en aanverwante zaken door middel van een inspectie in de gebieden A en B;
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (R.I.&E.) van de ophangconstructies en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken;
  • Het resultaat samen te vatten in een rapport en in een inspectieplan met inspectie-interval.