Inspecteren metalen (ophang)constructies plafond bad Heuvelrand en bad Veluwehal

Het inspecteren van de metalen (ophang)constructies van zwembaden de Veluwehal en Heuvelrand.
De genoemde werkzaamheden zijn gebaseerd op de NPR 9200:2015 ‘Metalen ophangconstructies
en bevestigingsmiddelen in zwembaden’ en hebben als doel:

  • Het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructies en aanverwante zaken van met
    name RVS door middel van een inspectie.
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (R.I.&E.) van de ophangconstructies en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken.
  • Het resultaat samen te vatten in een rapport en in een inspectieplan met inspectie-interval.