iASSET ‘integrale’ opvolger van KIOS

Ingenieursbureau Westenberg lanceert in mei iASSET. Deze integrale opvolger van KIOS maakt het beheer van tien vakgebieden mogelijk. Ook is het systeem geschikt voor de vanaf 2020 verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). “Belangrijk is dat iASSET net als KIOS eenvoudig en gebruikersvriendelijk is, terwijl het systeem voor veel meer objecten geschikt is. Wij hebben daarom hoge verwachtingen”, zegt directeur Fred Westenberg.

De roep vanuit de markt voor een dergelijk beheersysteem is volgens Westenberg groot. “Beheerders lopen vanwege de eenvoudige structuur weg met ons pakket. IT-afdelingen maken vaak een andere keuze, omdat KIOS alleen geschikt is voor kunstwerken en ze bij voorkeur met één beheerpakket werken. Het gevolg is dat beheerders worden opgezadeld met een veel te complex systeem van de grote ingenieursbureaus, waarmee ze uiteindelijk niet of nauwelijks kunnen werken. Daarom kregen we steeds vaker de vraag of wij een integraal pakket konden ontwikkelen.”

Na een lange en zeer grondige voorbereiding zijn Westenberg en leverancier IT-Firm nu zover. Naast kunstwerken is iASSET geschikt voor het beheer van verhardingen, gebouwen, water, meubilair, groen, verlichting, kabels en leidingen, spoor en riolering. Net als KIOS is ook iASSET gebaseerd op open source software. Dure licenties zijn niet nodig. “Pragmatisch en simpel blijven de kernwoorden bij dit systeem. Wij zoeken de komende tijd samenwerking met geselecteerde partners die iASSET in de voor ons nieuwe vakgebieden introduceren. Dat moeten Ingenieursbureau Westenberg-achtige bedrijven zijn die goed naar de markt luisteren. Daarin schuilt immers de kracht van KIOS en nu iASSET: wij voeren continu verbeteringen door op basis van dialoog met de eindgebruiker.”

Westenberg verwacht niet alleen dat nieuwe doelgroepen vallen voor iASSET. Hij denkt dat ook de huidige KIOS-gebruikers de komende tijd overstappen. “Belangrijk voordeel is dat ze inspelen op de invoering van de BGT: een van de dertien basisregistraties, waarin zeer gedetailleerde informatie komt over alle objecten in de openbare ruimte. Overheden moeten die database de komende jaren vullen. Met iASSET zijn ze daartoe in staat.”

Met het nieuwe beheersysteem heeft Westenberg nog niet alle ambities gerealiseerd. Samen met IT-Firm werkt het Ingenieursbureau aan een revolutionaire applicatie. “Die moet zorgen dat beheerders inzicht krijgen in de risico’s van uitgesteld onderhoud. Met een druk op de knop zien ze bijvoorbeeld dat een bezuiniging van 1500 euro op onderhoud een financieel schaderisico van 6000 euro oplevert. Op basis van dat soort kennis kun je politieke keuzes maken. Voordat we die rekenmodule introduceren moeten we eerst veel onderzoek en rekenwerk doen, maar dit zou een enorme innovatie voor onze sector betekenen.”