Hoogheemraadschap gaat na geslaagd experiment over op andere werkwijze

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil haar vierhonderd kunstwerken risicogestuurd en volgens Life-Cycle Costs (LCC) beheren. De resultaten van de pilotinspectie over dertig kunstwerken die Ingenieursbureau Westenberg uitvoerde geeft een goed beeld. “Dit geslaagde experiment geeft vertrouwen voor een nieuwe werkwijze”, zegt Bruno Commandeur van het hoogheemraadschap in Noord-Holland.

Het aantonen van de constructieve veiligheid van de bruggen was de aanleiding voor de pilotinspectie. “Er is ontzettend veel geld mee gemoeid om alle kunstwerken tegelijk onder de loep te nemen. Daarom kozen we voor een risicogestuurde benadering”, vertelt Commandeur. Dat Westenberg daarbij betrokken was, is een logisch gevolg van een jarenlang partnerschap. Hollands Noorderkwartier is ook gebruiker van iASSET.

De keuze voor de dertig geïnspecteerde kunstwerken gebeurde deels random, maar moest wel een goed beeld geven van het totale areaal. “Wij zijn blij met de uitkomst van het onderzoek, al toonde dat wel aan dat we nog genoeg te doen hebben…”, zegt Commandeur. “De inspectie geeft in ieder geval voldoende aanknopingspunten om over te schakelen op een andere werkwijze. Wij willen voor de wegen en kunstwerken een meerjarenonderhoudsprogramma en een vervangingscyclus tot einde levensduur opstellen. Op die manier kan je grote pieken en dalen in de begrotingen ondervangen. Ook gaat de werkdruk omlaag. De pilot toont aan dat die voordelen zeker haalbaar zijn.”

Met de ervaring van de afgeronde pilotinspectie werkt het hoogheemraadschap nu aan de uitvraag voor een inspectie van het totale areaal. “Wij zijn onder meer nog bezig met een prioritering: welke kunstwerken moeten als eerste in kaart worden gebracht? Bij de bruggen bekijken we bijvoorbeeld welke het meest worden gebruikt. Ook willen we de formulering van de uitvraag nog verder aanscherpen.”