Het onderzoeken van de draagkracht en het technisch inspecteren van 2 bruggen

Twee betonnen bruggen in het centrum van Appingedam, stammend van vóór de Tweede Wereldoorlog, zijn onderzocht op het voldoen aan de draagkracht. Tevens is het benodigd onderhoud bepaald.