Het invoegen van paspoortgegevens van 155 coupures en 872 waterregulerende kunstwerken in het beheersysteem iASSET

De paspoortgegevens van meer dan 1.000 objecten –van kleine coupures op dijken tot en met poldergemalen- zijn verwerkt in het beheersysteem iASSET. Het doel van deze werkzaamheden is het maken van een helder gegevensoverzicht de diverse soorten objecten in het beheergebied van de opdrachtgever. Nu is per object inzichtelijk welk object van de opdrachtgever, maar wellicht nog wel belangrijker is een actueel overzicht welk object niet in het eigendom van de opdrachtgever valt.