Herinspectie metalen (ophang)constructies zwembad Jaspers te Winterswijk

Het uitvoeren van een inspectie aan de ophangconstructies van het dak en aanverwante zaken van zwembad Jaspers te Winterswijk. De genoemde werkzaamheden zijn gebaseerd op de NPR 9200:2015 ‘Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden’ en hebben als doel:

  • Het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructies en aanverwante zaken van met name RVS door middel van een inspectie.
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (R.I.&E.) van de ophangconstructies en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken.
  • het resultaat samen te vatten in een rapport en in een inspectieplan met inspectie-interval.