Herhalingsmonitoringsinspectie 15 kunstwerken te Dalfsen

In opdracht van de gemeente Dalfsen heeft Ingenieursbureau Westenberg in 2023 een herhalingsinspectie uitgevoerd aan een vijftiental objecten, bestaande uit duikers en bruggen. Uit eerdere berekeningen is gebleken dat er mogelijk sprake is van overbelasting, zowel vanuit voorgaande berekeningen als vanuit reeds geconstateerde schadebeelden.

In de droge periode van 2023 bracht het Waterschap het waterpeil hoger dan gebruikelijk. Voor onze inspecteurs vormde dit een goede oefening om zo plat mogelijk in de inspectieboot onder de overspanning door te varen.