Heerenveen kiest voor specifieke kennis Westenberg

Ingenieursbureau Westenberg werkt voor de gemeente Heerenveen het bestek uit voor de renovatie van de Meinesleatbrêge. Dit is een brug in een belangrijke toegangsweg naar Akkrum die in het watersportseizoen bovendien op een drukke vaarroute ligt. Na de renovatie moet de brug weer tientallen jaren zijn werk doen.

Een deel van het grondgebied van de gemeente Boarnsterhim is vorig jaar bij de gemeente Heerenveen gevoegd. “Daarmee kregen wij ook een aantal extra bruggen in het beheer met achterstallig onderhoud én budget voor renovatie”, vertelt Mart Lenis van de gemeente Heerenveen.

De Meinesleatbrêge is er één uit dat pakket. “Heel vroeger zat die in de rijksweg van Heerenveen naar Leeuwarden, maar desondanks is de weg en daarmee de brug voor het dorp Akkrum belangrijk. Zeker ook omdat in het hoogseizoen meer dan dertigduizend boten passeren. Renovatie in de zomer is daarom uitgesloten. De renovatie moet plaatsvinden buiten het vaarseizoen vanaf 1 november tot 1 april”, legt Lenis uit.

Heerenveen besloot voor het schrijven van het bestek Ingenieursbureau Westenberg in de arm te nemen. “Daarmee hadden we bij de overdracht van de bruggen ook al samengewerkt en dat was goed bevallen. Wij hebben zelf wel de expertise in huis, maar niet de capaciteit en kennis voor het bestek van de beweegbare bruggen. Voor het schrijven van een goed bestek is die volgens ons van belang”, aldus Lenis.

Belangrijk aandachtspunt bij de renovatie is veiligheid. “De brug moet straks voldoen aan de nieuwste eurocode voor de verkeersbelasting en aan de machinerichtlijnen. Ook de besturing en de seinen willen we aanpassen aan de nieuwste technieken, waarbij storingsvrij werken het uitgangspunt is. Verder moet blijken of de val geschikt is voor hergebruik”, aldus Lenis. Ondanks dat het project net is gestart, is hij enthousiast over de samenwerking met Westenberg. “Buiten de kennis van zaken luisteren ze goed, reageren ze adequaat op vragen en denken ze mee. . Dat vind ik belangrijk in een samenwerking.”