Gratis controle of uw galerijflats onderzoeksplichtig en veilig zijn.

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst een onderzoeksplicht ingesteld voor betonconstructies van galerijflats (Bron: staatscourant, jaargang 2015, NR 45221). Dit houdt in dat eigenaren de constructieve veiligheid van de galerij- en balkonvloeren voor 1 juli 2017 moeten laten onderzoeken. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden als u niet voldoet aan deze onderzoeksplicht.  Voor dat u het weet, wordt u met hoge onderzoekskosten geconfronteerd. Daarom heeft Ingenieursbureau Westenberg voor u een gratis leidraad ontwikkeld, die u deze onderzoekskosten mogelijk kunnen besparen.

Via deze vragenlijst kunt u snel controleren of de constructieve veiligheid van uw galerijflats onderzocht moet worden. Als dit het geval is, kunt u zelf beslissen of u hier wel of geen ondersteuning van Ingenieursbureau Westenberg bij wenst en wat daar de kostenindicatie van is.  De vragen die wij u stellen zijn gebaseerd op de CUR publicatie 248, ‘Constructieve veiligheid uitkragende galerijplaten’.

Het onderzoek heeft de volgende aanpak:

  • Visuele inspectie en onderzoek, daarbij kijken wij ook naar overige gebreken die van invloed zijn op de galerijconstructie.
  • Het uitvoeren van (destructieve)metingen.
  • Constructief beoordelen en het uitvoeren van (her)berekeningen.

Neem voor meer informatie contact op met Emile Hoogterp via 0341-467046.