Gemeente Breda brengt kapitaalgoederen in de openbare ruimte in kaart

De gemeente Breda brengt alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte in kaart en werkt aan een beheerplan voor de kunstwerken, waarbij de vervangingsvraag voor de komende decennia een grote rol speelt. Ingenieursbureau Westenberg is nauw betrokken bij het proces. “Dat is een partij met veel kennis van zaken”, zegt adviseur openbare ruimte Ivo Derksen.

Net als veel Nederlandse gemeenten bezuinigde Breda de afgelopen jaren ook op de openbare ruimte. “Daarbij hebben wij een onderverdeling gemaakt in kapitaalgoederen en niet-kapitaalgoederen. In de openbare ruimte staan veel objecten die financiële waarde vertegenwoordigen, waaronder kunstwerken en civieltechnische werken. In 2014 hebben wij een voorstel gedaan voor het benodigde budget voor het beheer en onderhoud daarvan”, vertelt Derksen.

De gemeenteraad stelde dat budget echter niet volledig beschikbaar, ook omdat het bedrag niet goed genoeg onderbouwd was. Rekenkamer en provincie stelden bovendien vast dat het budget en de kwaliteit niet in de pas liepen. “Vandaar dat wij behoefte hebben aan een goed inzicht in ons totale areaal. Met die analyse kunnen wij de juiste keuzes maken en het budget vaststellen dat wij nodig hebben voor goed onderhoud, zodat wij dit ook goed onderbouwd kunnen communiceren aan het bestuur.”

Tegelijkertijd leeft de behoefte aan inzicht in de vervangingsvraag. “Ook dat is een onderwerp dat bij meerdere gemeenten nu speelt: veel kunstwerken dateren uit de jaren zestig en zijn de komende periode aan vervanging toe. Bij ons is in dat decennium bijvoorbeeld een spoorlijn verhoogd en toen zijn er veel kunstwerken aangepast. Wij willen duidelijk hebben welke kosten wij de komende decennia kunnen verwachten en welke slimme oplossingen er zijn om die kosten zoveel mogelijk te beperken.”

Breda koos voor Ingenieursbureau Westenberg omdat het bureau het areaal goed kent. “Westenberg voerde eerder al inspecties voor ons uit. De samenwerking verloopt goed. Westenberg denkt mee: het is een sparringpartner met veel expertise in huis.”