Gastdocent duurzaamheid NHL

Zoals we momenteel leven, hebben we circa 3 aardes nodig. Daarom is er een klimaatakkoord die als eerste stap eist dat er vanaf 2023 circulair aanbesteed dient te worden!

De student van nu zal hier dus direct mee te maken krijgen als hij aan het werk gaat. Er zijn momenteel veel ontwikkelingen gaande om deze (en andere) doelstelling(en) te behalen. Denk aan IFD, circulair aanbesteden, toekomstig hergebruik bruggen, MKI-berekeningen etc.

Emile Hoogterp heeft een gastcollege van 2 dagdelen (vaak aangevuld met een praktijkopdracht van een dagdeel) ontwikkeld speciaal voor studenten om inzicht te geven in de volgende onderwerpen:

  1. Bewustwording duurzaamheid.
  2. Wat is duurzaamheid?
  3. Wat zijn de principes van duurzaamheid?
  4. Het klimaatakkoord.
  5. Materialenkennis.
  6. Ambitiebepaling.
  7. Variantenstudie.

Tijdens dit gastcollege worden zowel de theoretische normen en leidraden toegelicht, als de daardwerkelijke toegepaste voorbeelden hiervan. Tevens wordt samen bekeken hoe deze kennis op herkenbare voorbeeldbruggen kan worden toegepast.

https://nenmagazine.nen.nl/nenmagazine-4-2021/ifd-bruggen/
https://platformcb23.nl/actieteams/lopend/toekomstig-hergebruik