Fred Westenberg nieuwe voorzitter Nederlandse Bruggenstichting

Fred Westenberg is gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Bruggenstichting. Hij was al lid van de Raad van Advies. De benoeming is een nieuw voorbeeld van de positie die Ingenieursbureau Westenberg inneemt in de sector. “Wij weten veel van kunstwerken en die kennis delen wij graag. Op die manier dragen wij eraan bij dat huidige en toekomstige professionals hun werk goed kunnen uitoefenen”, zegt Westenberg.

Zijn ingenieursbureau groeide in ruim twintig jaar tijd uit tot de kunstwerkenspecialist van Nederland. “Ik denk dat wij alle kunstwerken van het land kennen. Jaarlijks inspecteren wij bijvoorbeeld tienduizend bruggen. Wij zien en horen veel. Daarmee spelen wij graag een rol in onze sector. De Bruggenstichting zet zich bijvoorbeeld in voor het behoud van ons cultureel erfgoed en het interesseren van studenten voor ons vak. Dat vinden wij ook belangrijk.”

Westenberg pleit voor meer kennisoverdracht. Hij noemt als voorbeeld de veranderingen bij Rijkswaterstaat. “Vroeger nam deze organisatie het complete traject voor haar rekening: van ontwerp tot beheer en onderhoud van kunstwerken. Tegenwoordig besteedt Rijkswaterstaat alle fases in delen uit. Uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen is daarom heel belangrijk, maar gebeurt te weinig. Daar ligt ook een taak van de Bruggenstichting.”

Ingenieursbureau Westenberg zet zich ook elders in voor de sector. Zo zit het bedrijf in de commissie IMBOR (Informatiemodel Beheer openbare ruimte). “Die denkt na over de koppeling tussen de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en het beheer en onderhoud. Gemeenten willen weten welke gegevens belangrijk zijn om vast te leggen en hoe ze die kunnen gebruiken bij het beheer. Daarom is daarvoor een standaard nodig. Die zou ook voor alle beheersystemen geschikt moeten zijn, zodat gemeenten kunnen switchen van beheersysteem. Verschillende werkgroepen houden zich daarmee bezig.”

Andere werkgroepen en commissies waarin Ingenieursbureau Westenberg is vertegenwoordigd bespreken de NEN 2767, de CUR-Aanbeveling 117 en de ontwikkeling van de sluizennorm. “Die laatste draagt bij aan meer duidelijkheid over inschrijvingen voor inspecties. Nu is het zo geregeld dat opdrachtgevers en uitvoerders de uitvraag verschillend interpreteren. Het is in ieders belang dat daarover meer helderheid bestaat. Westenberg speelt graag een rol bij dat soort vraagstukken. Omdat ze belangrijk zijn voor de sector en natuurlijk ook voor ons eigen bedrijf.”