Even voorstellen.. Saskia Moes

Saskia Moes is begin oktober begonnen als Adviseur Duurzaamheid, een nieuwe functie binnen Ingenieursbureau Westenberg. Naast haar nieuwe baan volgt Saskia ook nog de studie Milieukunde aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden en specialiseert zich daar in de richting Energie en Klimaat.

Voordat ze bij Ingenieursbureau Westenberg kwam werken, heeft ze in verschillende branches gewerkt, van teamleider bij Scania tot een stage bij de gemeente Meppel. Naar aanleiding van een bericht op LinkedIn is ze in contact gekomen met Ingenieursbureau Westenberg.

Waarom de studie milieukunde? Tijdens haar reis naar Nieuw-Zeeland kwam de gedachte om haar eigen footprint te verkleinen en daarbij een actieve bijdrage te leveren aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, waarin afval een waarde heeft. Saskia wil een voorbeeld zijn voor haar zoon, door het nastreven van dromen en de mogelijkheden en kansen te benutten in plaats van de beren op de weg te willen voeden. Naast haar eigen zoon, stimuleert ze ook buurtkinderen door actief afval op te ruimen en aan te bieden voor recycling.

’Dream big. Start small, but most of all START’’

Saskia ervaart Ingenieursbureau Westenberg als een warm nest. “De collega’s zijn meegaand en denken met je mee, dat is erg prettig”. Ook waardeert ze de goede begeleiding; “Ik had niet beter terecht kunnen komen”.

Circulariteit is een veel besproken onderwerp. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling een volledig circulaire economie te realiseren in 2050. Om dit te doel te bereiken, zullen alle neuzen dezelfde kant op moeten staan, dit kan gerealiseerd worden door heldere communicatie en het continu verbeteren van de processen.

Saskia gaat zich richten op hoogwaardig hergebruik van materialen. Een mooi voorbeeld hiervan is het implementeren van een materialenpaspoort.

In november heeft Saskia in opdracht van Rijkswaterstaat het eerste concept van het materialenpaspoort ontwikkeld. Daarnaast gaat ze zich richten op het berekenen van levenscyclusanalyses (LCA), levenscycluskosten (LCC), milieukostenindicatoren (MKI), reduceren van de CO2 emissies en het aanbieden van duurzame alternatieven voor een object of volledig areaal. Ook intern zal duurzaamheid meer geïntegreerd worden, zoals het optioneel aanbieden van duurzame alternatieven in de offertes.