Ervaringen met de resistograaf

Ingenieursbureau Westenberg heeft sinds 2009 de beschikking over de Resistograaf. De Resistograaf is een meetinstrument waarmee de weerstand wordt gemeten die een boornaald van 30cm lang en circa 1,5mm dik, tijdens het boren ondervindt. Op deze manier is vast te stellen of een houten constructiedeel onderhevig is aan interne kwaliteitsvermindering als gevolg van aantasting.

Door middel van het vergelijken van de meetresulaten met referentiewaarden van hetzelfde hout kunnen er uitspraken worden gedaan over een eventuele restlevensduur. De Resistograaf is voorzien van een elektrische eenheid, waarmee de meetgegevens digitaal uitgelezen kunnen worden.

De afgelopen jaren hebben wij als ingenieursbureau een groot aantal projecten uitgevoerd en hiermee de nodige ervaring en kennis opgedaan op het gebied van interpreteren van de meetwaarden. Momenteel zijn wij bezig met het maken van een Resistograafdatabase waarin wij van de meest gebruikte houtsoorten in de GWW-sector, de relatie tussen weerstand en sterkteklasse hebben vastgelegd. Op deze manier willen wij inzicht krijgen in de achteruitgang op het gebied van sterkte van de constructie, als gevolg van interne aantasting.

Een voorbeeld van een project waarbij de Resistograaf zijn meerwaarde heeft bewezen, is een opdracht waar een 7-tal bruggen zijn onderworpen aan Resistograafmetingen. Tijdens de functionele inspectie was al vastgesteld dat de bruggen bestonden uit grenenhout en dus een risico vormen als de constructie ouder is dan 10 jaar. Grenenhout heeft namelijk de eigenschap dat het in zeer korte tijd van binnenuit kan worden aangetast door houtrot, zie ook onderstaande meetgrafiek.

Onderstaande grafiek betreft een meting aan één van de funderingspalen van een houten brug. Zichtbaar is dat de paal een diameter heeft van 20cm en alleen nog rust op de buitenste 2cm van de paal. De conclusie dat afsluiten van het gehele object noodzakelijk is, is hier snel getrokken. De meetresultaten zien er bij iedere iedere houtsoort weer anders uit en zijn niet altijd zo duidelijk als hierboven. Om die reden worden er altijd referentiemetingen gemaakt op locaties waar het hout niet aangetast is. Zo worden bijvoorbeeld de meetwaardes van een houten paal op de waterlijn, vergeleken met een meetwaarde op een locatie waar aantasting niet aannemelijk is.

Heeft u als beheerder twijfels over de staat van uw houten constructies, Ingenieursbureau Westenberg kan u hierbij helpen. Wij geven u inzicht in de staat van uw houten palen, liggers, kespen, leuningstijlen, damwanden, dekplanken, remmingswerken en andere houten onderdelen.