Draagkrachttoets brug NB09 op basis van specifiek belastingsmodel

Aanvullend op een uitgevoerde draagkrachtberekening van brug NB09 te Veenhuizen hebben we de brug berekend op passage van een specifiek door de gemeente aangegeven voertuig. Uit eerdere berekening kwam naar voren dat de brug voorzien zou moeten worden van lastbeperking middels bebording. Vanuit de gemeente Noordenveld kwam het verzoek om de brug op een specifiek voertuig te berekenen en in dit geval betrof dat een vuilniswagen. Aan de hand van de specificaties van het voertuig hebben we het berekeningsmodel herzien waaruit naar voren kwam dat de brug hieraan voldoet. Een hele geruststelling voor de bewoners verderop.