Draagkrachtberekening vallen van Verlaatsbrug en Sluisbrug

In voorbereiding op toekomstig onderhoud is van beide bruggen in het centrum van Hasselt de draagkrachtcapaciteit berekend. Met de informatie uit deze berekeningen heeft de gemeente het onderhoudsmaatregelenpakket aangepast. Het zou immers kapitaalvernietiging zijn om onderhoud uit te voeren als achteraf zou blijken dat de betreffende brug niet voldoet aan de gestelde normen voor draagkracht.