Draagkrachtberekening valconstructie Wijnbrug, gemeente Veendam

Aanleiding voor de opdrachtgever om het val van deze brug te berekenen was het feit dat een specifieke brandweerwagen het achtergelegen gebied niet via deze brug zou kunnen bereiken, omdat er een beperkend gebodsbord voor gebruik door vrachtauto’s was aangebracht. Gezien de enige toegang heeft de opdrachtgever om een herberekening van het val gevraagd, met als bijzonderheid hierbij dat de brandweerauto als een specifiek lastmodel werd opgenomen in de berekening. Uit de berekening kwam naar voren dat de brug in het algemeen voor vrachtauto’s gesloten dient te blijven. De brandweerauto kan als specifiek lastmodel echter wel gebruik maken van deze brug.