Draagkrachtberekening twee betonnen bruggen

Voor de gemeente Rijssen-Holten hebben we bij twee kunstwerken een draagkrachtberekening uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was een eerder uitgevoerde constructieve risicoscan op een groot deel van het bruggenareaal. Twee bruggen kwamen daar als risicovol uit naar voren. Uiteindelijk is gebleken dat één van de twee bruggen niet voldeed aan de norm. Hier gaat de gemeente nu een verkeersbesluit nemen en bebording plaatsen waarop de maximaal toelaatbare aslast is aangegeven. Geluk bij een ongeluk is het feit dat deze brug niet in de enige route ligt om van de één op de andere oever te geraken. Verderop ligt namelijk ook een brug die wel voldoet, zodat de omleiding voor zwaar verkeer gemakkelijk is in te stellen.