Draagkrachtberekening Meerwegbrug

In opdracht van de Gemeente Midden-Groningen hebben we een draagkrachtberekening uitgevoerd van de overspanningen van de Meerwegbrug. Omdat de dekplanken de beperkende factor in de draagkracht betroffen, is aanvullend berekend welke dekplanken voldoen en overeenkomen met de draagkracht van de onderliggende stalen liggers.