Draagkrachtberekening en onderzoek vijf betonnen bruggen en bepalen herstel- en versterkingsmaatregelen

In opdracht van de gemeente Kampen hebben wij bij vijf betonnen bruggen onderzoeken verricht. Deze bruggen zijn in het begin van de tweede helft van de vorige eeuw gebouwd, Ingenieursbureau Westenberg heeft in een aantal fases de bruggen onderzocht op draagkracht en benodigde maatregelen voor versterking en herstel. Dit met als doel de bruggen de komende 30 jaar te laten voldoen aan de geldende wettelijke normen. Uit de onderzoeken kwam naar voren dat bij vier van de vijf bruggen versterking en herstel mogelijk is gebleken. Eén brug was echter dusdanig verzwakt, dat herstel geen optie meer was. Bij de betreffende brug is besloten om tot vervanging over te gaan. In de tussentijd is de betreffende brug versterkt met een stalen ondersteuningsconstructie. Ingenieursbureau Westenberg heeft de versterkingsmaatregelen bij alle bruggen ontworpen en berekend.