Draagkrachtberekening 2 betonnen bruggen te Maassluis

Uit een eerder door ons uitgevoerde constructieve risicoscan van het areaal aan bruggen van de gemeente Maassluis, kwam naar voren dat een tweetal betonnen bruggen met hoge waarschijnlijkheid niet zouden voldoen aan de wettelijke normen op draagkracht. Aanvullend hierop hebben we eind vorig jaar deze twee bruggen doorgerekend en de bijbehorende lastbeperkingen bepaald.