Diverse nader onderzoeken aan 12 kunstwerken

Bij een 7 tal beweegbare en 5 vaste bruggen het uitvoeren van inspecties en nader onderzoek in de vorm van metingen aan het hout (resistograafmeting) en het beton (chloridegehaltebepaling en onderzoek naar de aanwezigheid van ASR = alkali-silica-reactie).  Tevens is van 1 houten fietsbrug binnen deze 5 vaste bruggen de draagkracht berekend op basis van de resterende houtdoorsnede. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de fietsbrug niet voldoet aan de norm en ook gezien de onderhoudsstaat binnen enkele jaren vervangen moet worden.