DISK/MIOK werkzaamheden aquaduct RW31 Leeuwarden

In opdracht van DIBEC BV hebben wij direct na het afronden van de bouwfase een 0-opname uitgevoerd. De verkregen gegevens zijn in DISK verwerkt, waarbij er een instandhoudingsplan in MIOK, een decompositie en inspectietekeningen zijn opgesteld.