Cursus geeft praktische handvatten voor duurzaamheid in assetmanagement

“Als je aan de klimaatdoelstellingen van 2030 wilt voldoen, moet je bij het beheer en onderhoud nu aandacht besteden aan duurzaamheid. Anders laat je enorme kansen liggen en ben je simpelweg te laat”, zegt Hilda Feenstra. Zij geeft samen met Gabby van Meer en Emile Hoogterp de cursus ‘Duurzaam Assetmanagement’ van Ingenieursbureau Westenberg. Beheerders krijgen daarin hele concrete handvatten waarmee ze direct verbeteringen in de bedrijfsvoering kunnen doorvoeren.

“Duurzaamheid is eigenlijk assetmanagement van de aarde. Als ik dat zeg, valt meestal het kwartje wel. De aarde is onze belangrijkste asset. Als we die niet beter gaan beheren en onderhouden, vallen uiteindelijk alle andere assets weg”, zegt Feenstra. Zij begeleidt overheden en bedrijven bij de vereiste koers- en cultuurverandering naar een duurzame toekomst.

RAMS wordt RAMSHE

Ook de civiele sector heeft nog veel stappen te maken. De CO2-uitstoot moet de komende jaren drastisch omlaag en circulariteit staat steeds hoger op de agenda. Feenstra: “Als je aan alle eisen wilt voldoen, moet je duurzaamheid nu gaan integreren in assetmanagement. Aan de RAMS-criteria voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid voegen we standaard Health en Environment (RAMSHE) toe en die criteria maken we net zo concreet toepasbaar en toetsbaar.”

Feenstra geeft vaak trainingen samen met Gabby van Meer. Hij noemt de term ‘onduurzaamheid’. “In deze sector hebben we het vaak over betrouwbaarheid, maar eigenlijk gaat het om onbetrouwbaarheid. Met duurzaamheid is dat net zo. Wij laten zien welke materialen of toepassingen onduurzaam zijn en welke alternatieven beschikbaar zijn”, legt Van Meer uit.

Het gaat om nadenken over de lange termijn en daarvoor de goede keuzes maken, zegt Feenstra. “Integraal is het sleutelwoord. Je moet oppassen dat je geen maatregelen neemt die de CO2-uitstoot omlaag brengen, maar die op een ander vlak juist veel schadelijker effecten hebben. Bijvoorbeeld als je materialen gebruikt met chemische stoffen die het milieu vervuilen.” Deelnemers aan de cursus leren integraal te kijken naar duurzaamheid en krijgen handvatten om dat integraal op te nemen in de beheer- en onderhoudsplannen.”

Heel concreet

De cursus is voor beheerders heel concreet, zegt Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg. Hij zorgt voor die praktische inbreng. “Duurzaamheid is voor veel beheerders een containerbegrip. Doel van de cursus is laten zien wat je direct in de praktijk kunt doen. Hergebruik van materialen is een belangrijk onderdeel. We besteden aandacht aan de bruggenbank (een soort marktplaats voor brugonderdelen), ontwikkelingen in de sector en laten zien welke materialen je het beste kunt gebruiken om de CO2-uitstoot te reduceren. Dat levert vaak heel verrassende inzichten op.”

Van Meer is enthousiast over de samenwerking met Ingenieursbureau Westenberg. “Hilda en ik zijn deskundigen in duurzaamheid en assetmanagement, maar de schat aan ervaring die Emile heeft met kunstwerken levert een extra verdiepingsslag op. Deelnemers kunnen direct met snelle maatregelen aan de slag en weten hoe ze met de lange termijn moeten nadenken. Ook de interactie tussen de cursisten is elke keer een succes. De uitwisselingen van ideeën en ervaringen speelt in op een duidelijke behoefte.”

Kijk hier voor meer informatie over de cursus Duurzaam Assetmanagement.