Cursus Civiele Techniek en EMVI

De nieuwe Aanbestedingswet 2012 heeft nogal wat discussie doen opwaaien. Vragen als ‘Wanneer mag ik nog gunnen op laagste prijs?’ en ‘Welke technische inschrijfeisen mag ik nog aan partijen stellen?’ zweven boven de markt. Ingenieursbureau Westenberg geeft de antwoorden tijdens de praktische cursus ‘Civiele techniek en EMVI’. “Wij weten hoe de methode Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op de juiste manier kan worden toegepast voor onderhouds-, renovatie- en vervangingswerkzaamheden “, zegt Bonne Plat van Ingenieursbureau Westenberg.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving is een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet. De laagste prijs wint niet langer automatisch een aanbesteding, ook zaken als bijvoorbeeld kwaliteit, duurzaamheid en beperking verkeershinder kunnen een belangrijke rol gaan spelen. Die werkwijze moet de kwaliteit, proportionaliteit en transparantie bevorderen. “Dit betekent in de praktijk vaak dat een aanbesteder steeds meer gebruik maakt van de kennis uit de markt. Daarvoor heb je nog wel steeds de juiste kennis van die markt nodig. Westenberg werkt al tijden op die manier. Wij geven aannemers de juiste vrijheden en beperkingen om op hun manier de gestelde doelen van de opdrachtgever te behalen. Op die manier gebruik je optimaal de kennis van bedrijven”, legt Plat uit.

Toch zijn de reacties op de nieuwe aanbestedingswet niet onverdeeld positief. Zowel overheden als aannemers vrezen dat ze veel meer tijd kwijt zijn aan het aanbestedingsproces. Aannemers moeten veel omvangrijkere plannen indienen, terwijl aanbesteders meer tijd kwijt zijn aan het aanbesteden en niet goed weten hoe ze met de wet moeten omgaan. “Volgens ons ligt de waarheid in het midden: de nieuwe wet zet de wereld niet op zijn kop, maar negeren is ook geen optie. EMVI levert kansen en bedreigingen op. Tijdens onze cursus vertellen we hoe je daarmee moet omgaan. Zoals gebruikelijk op een hele praktische manier. Deelnemers leren in kort tijdbestek de do’s en dont’s rond de nieuwe wet.”