CROW-CUR Aanbeveling 124:2019 gepresenteerd, NEN-normen ondergaan wijzigingen

De NEN-normen 8700:2011 en 8701:2011 worden aangepast. Kunstwerken die eerder zijn afgekeurd, voldoen dan mogelijk wel aan de normen. Een andere belangrijke ontwikkeling: de CROW-CUR Aanbeveling 124:2019 voor ‘Constructieve veiligheid bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden’ is onlangs gepresenteerd. Ingenieursbureau Westenberg adviseert provincies, gemeenten en waterschappen daarom herberekeningen te laten uitvoeren.

De Aanbeveling kwam tot stand door de SBRCURnet commissie/CROW-werkgroep, waarvan Eef Uiterwijk van de provincie Overijssel voorzitter was. Een eerste aanzet voor de Aanbeveling werd al in 2014 gegeven. “Een aantal provincies en grote gemeenten constateerden, dat decentrale overheden weinig of versnipperde kennis hebben van de regelgeving rond constructieve veiligheid. Daardoor worden bruggen vaak zonder goede argumenten versterkt, vervangen of juist in onveilige staat gehandhaafd. Die onbekendheid leidt tot kapitaalvernietiging”, legt Uiterwijk uit.

De commissie werkte daarna aan de Aanbeveling. “Die moet decentrale overheden vooral helpen bij het maken van de goede keuzes. Ze krijgen handvatten aangereikt, waarmee ze kunnen berekenen hoe bestaande bruggen en viaducten aan de eisen van de regelgeving kunnen voldoen, waarbij veiligheid uiteraard altijd voorop blijft staan”, zegt Uiterwijk.

De Aanbeveling is zeer actueel, omdat veel Nederlandse bruggen en viaducten binnen afzienbare tijd het einde van hun levensduur bereiken. De kosten voor vervanging van deze kunstwerken bedragen voor de komende decennia vele miljarden euro’s.

De commissie presenteerde de Aanbeveling in september en is nu bezig met de promotie, zodat decentrale overheden er ook daadwerkelijk gebruik van maken. “Tijdens de presentatie en daarna heb ik veel positieve reacties gekregen. Beheerders, constructeurs en technische adviseurs van decentrale overheden zijn blij dat de Aanbeveling er ligt. Nu moet blijken wat de ervaringen in de praktijk zijn”, zegt Uiterwijk.

Gewijzigde NEN-normen

Eind 2018 zijn de wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Naar verwachting zullen de definitieve wijzigingsbladen binnenkort verschijnen. Die wijzigingsbladen kon de commissie niet meer meenemen in de Aanbeveling. Wel worden ze kort toegelicht in een hoofdstuk van de nieuwe Aanbeveling. Beide NEN-normen hebben immers ook betrekking op de ‘Constructieve veiligheid van bestaande bruggen en viaducten van decentrale overheden’.

Juneed Sethi van Ingenieursbureau Westenberg verwacht, dat de wijzigingen impact hebben. “In feite worden de normen voor gemeentelijke kunstwerken in bepaalde situaties verlicht. In de huidige normen worden dezelfde eisen gesteld voor kunstwerken van Rijkswaterstaat als gemeentelijke kunstwerken, terwijl de verkeersintensiteit en belasting anders is. De eisen waren zo streng, dat vooral veel kleinere bruggen en viaducten moesten worden afgekeurd. Daarom was er behoefte aan een aanpassing.”

Met de wijzigingen voldoen mogelijk meer gemeentelijke kunstwerken aan de NEN-normen, vermoedelijk ook bruggen en viaducten, die eerder zijn afgekeurd. Sethi roept daarom overheden op om zich te melden bij Ingenieursbureau Westenberg. “Wij kunnen relatief eenvoudig herberekenen wat de gevolgen van de nieuwe normen zullen zijn. Waarschijnlijk voldoet een behoorlijk aantal eerder afgekeurde kunstwerken dan wel aan de NEN-normen.”