Constructieve herberekening Brug over de Groote Molenbeek Noord

Provincie Limburg heeft aan Ingenieursbureau Westenberg B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een constructieve herberekening van de Brug over de Groote Molenbeek Noord. Het kunstwerk is gelegen in de provinciale weg N554 bij Meerlo (gemeente Horst). Het doel van de werkzaamheden was middels een sterkteberekening de draagkracht en de toegestane aslast te bepalen.