Constructieve draagkrachtberekening 3 kunstwerken in de gemeente Gulpen-Wittem

Uitvoeren van een draagkrachtonderzoek van de overspanningen van 3 kunstwerken in de gemeente Gulpen-Wittem. Het doel van de werkzaamheden is per kunstwerk vaststellen of de constructie voldoet aan de gestelde normen voor de draagkracht.