Constructieve berekeningen voor Overijssel

De Provincie Overijssel wilde snel en gedetailleerd de constructieve staat van haar kunstwerken areaal in kaart brengen. Ingenieursbureau Westenberg voerde die opdracht uit samen met drie andere gerenommeerde bureaus.

De provincie koos voor het onderzoek vanwege wijzigingen in het Bouwbesluit en de daarbij horende eurocodes. “Overijssel wilde daarom voor alle driehonderd kunstwerken de constructieve risico’s bepalen. Daaruit moest blijken hoe veilig ze zijn en of ze voldoen aan de nieuwe wetgeving. Uit een eerste constructieve risico-inventarisatie bleek dat voor circa honderd kunstwerken een nadere constructieve beschouwing nodig was”, vertelt Sander Krook van Ingenieursbureau Westenberg.

Omdat Overijssel de resultaten snel aan de politiek wilde voorleggen, koos de provincie voor het verdelen van de opdracht onder vier bureaus. Ook omdat de opdracht te groot was voor één partij. Door samenwerking was de gevraagde snelheid mogelijk. Uiteindelijk kregen Royal Haskoning DHV, Movares, Witteveen+Bos en Ingenieursbureau Westenberg de opdracht. Gerenommeerde partijen die vaker dit soort opdrachten uitvoeren. “Wij waren daarbij verantwoordelijk voor het constructief beschouwen van de 23 kunstwerken met prefab (voorgespannen) liggers. Aan dat bureauwerk hebben we tien weken gewerkt”, vertelt Krook.

De Provincie Overijssel laat ook door een extern adviseur een voorstel voor de politiek maken. Hij schrijft dat op basis van de bevindingen van de vier Ingenieursbureaus. “Daarin staat duidelijk wat de constructieve staat van het areaal is en wat de mogelijke risico’s zijn. Ook beschrijft het voorstel de stappen die eventueel nodig zijn om de kunstwerken aan de nieuwe voorschriften te laten voldoen en wat de kosten daarvan zijn”, vertelt Bouchhida.