Constructieve berekening 3 bruggen te Delfzijl

Voor de gemeente Delfzijl hebben we 3 bruggen constructief berekend naar aanleiding van tijdens de uitgevoerde inspectie geconstateerde gebreken en ontstane twijfels over de draagkracht.