Bruggen matig tot slecht onderhouden, maar niet altijd onveilig

Vandaag heeft Bouwend Nederland, bij monde van Maxime Verhagen, bekend gemaakt dat de helft van de bruggen en viaducten in Nederland slecht zijn onderhouden.

Ingenieursbureau Westenberg inspecteert circa 10.000 bruggen en viaducten per jaar, werkt voor meer dan 75% van de overheden en geldt daarmee als autoriteit op het gebied van beheer en onderhoud van bruggen en viaducten. Op basis van onze 22 jaar ervaring kunnen wij het standpunt van Bouwend Nederland onderschrijven. Wel zijn wij van mening dat de kwalificatie “matig” tot “slecht” niet synoniem is met “onveilig”. Bij gebrek aan een uniforme standaard met betrekking tot de beoordeling van de onderhoudstoestand, kan “slecht” zowel betrekking hebben op de esthetica als de constructieve veiligheid van de bruggen en viaducten. De onderlinge verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Daar waar de ene gemeente exact weet wat de onderhoudstoestand is, een helder beleid voert en over voldoende (financiële) middelen beschikt, weet de andere gemeente niet of nauwelijks wat ze in beheer heeft. Er valt veel voor te zeggen om deze verschillen weg te werken. De voordelen? Minder kapitaalsvernietiging, meer bedrijfszekerheid, veiliger wegen.

Fred Westenberg directeur van Ingenieursbureau Westenberg lichtte dit toe tijdens een presentatie op de themabijeenkomst ‘APK op kunstwerken’ van Bouwend Nederland op 12 maart 2015 in Bunnik. De budgetten bij de gemeenten staan onder druk. Westenberg is van mening dat als dit niet verandert het een keer gruwelijk mis zou kunnen gaan, net zoals in Montreal 2006 en Minneapolis in 2007.

Wij pleiten voor de invoering van asset management. Daarbij focust de beheerder zich meer op de risico’s en kan daardoor meer bereiken met dezelfde hoeveelheid geld. Het biedt de gemeenten in ieder geval de tijd om budgetten te vinden om ook op lange termijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Volgens Westenberg is de eerste stap, weten wat je in beheer hebt. Een geautomatiseerd hulpmiddel zoals iASSET kan daarbij een oplossing bieden.