Bouwkundige keuring en veiligheidstoets 2 monumentale duikers in Gouda

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is een keuring (ARBO en VTV-toets) en inspectie met inzet van een rioolcamera uitgevoerd van de monumentale volmolenduikers in Gouda. Het betreft metselwerk constructies met een houten vloer en fundering, gebouwd aan het begin van de 17e eeuw. De gemeente Gouda wil de duikers overdragen aan Rijnland. Rijnland wil inzicht hebben in de technische en constructieve staat van de duikers en de kosten van achterstallig onderhoud en instandhouding. Mede op basis van deze cijfers wil Rijnland de voorwaarden van overdracht bepalen. Tijdens de inspectie is aanzienlijke scheurvorming in delen van het metselwerk aangetroffen, die vermoedelijk zijn veroorzaakt door overbelasting door het wegverkeer. Of de duikers inmiddels al zijn overgedragen en/of hersteld is niet bekend.