Betoninspectie RWZI Olburgen

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd van alle betonnen voorzieningen, de bedrijfsgebouwen en de terreinverhardingen. Tevens is met een op afstand bestuurbare droneboot, de onderzijde van een betonnen tankafdekking geïnspecteerd.
Aanleiding voor deze inspectie was een renovatie van een slibindikker waarbij tijdens de werkzaamheden omvangrijke betonschade naar voren kwam die in eerste instantie niet was meegenomen in het herstelplan. Gevolg van deze onvoorziene werkzaamheden is ongeplande stremming van primaire processen.
Met de informatie uit de inspectie heeft het waterschap nu een beter beeld van de onderhoudsverwachtingen en kan nu planmatiger acteren.