Berekening exceptioneel transport Ibisweg

De gemeente Zeewolde kreeg de vraag of een exceptioneel transport over een brug kon. Hiervoor heeft Ingenieursbureau Westenberg onderzoek gedaan aan de brug en een berekening uitgevoerd. De uitkomst hiervan was positief en op basis hiervan heeft de gemeente een ontheffing verleend voor het transport. Het betrof een transport voor windmolens, welke momenteel in de gemeente Zeewolde worden gebouwd.