Bepaling restlevensduur en hergebruik onderdelen Anaconda brug Lelystad

In opdracht van de gemeente Lelystad heeft er een visuele inspectie plaatsgevonden aan de Anacondabrug. Het hoofddoel van deze werkzaamheden was het beoordelen van de resterende levensduur en het opstellen van een materialenpaspoort.