Bepalen vervangingsuitstel van vier bruggen

In januari 2018 heeft Ingenieursbureau Westenberg het gehele areaal aan bruggen van de gemeente Hollands Kroon onderworpen aan een inspectieronde. Uit deze ronde kwam een viertal objecten om met prioriteit te vervangen. Eind 2020 bleek dat door externe oorzaken de reeds geplande vervanging van deze vier bruggen moest worden uitgesteld. Aan Ingenieursbureau Westenberg de vraag om met een locatiebezoek en vergelijk met de inspectie van 2018 te bepalen of dit uitstel wel verantwoord was.