Beoordeling draagkracht van bestaande viaducten K18-N271 en K18-280 op basis van Eurocode en NEN8700

Met gebruikmaking van bestaande archiefdocumentatie, het lokaal verifiëren van de afmetingen, onderzoek aan de betondruksterkte van beide viaducten middels het uitboren en beproeven van betonkernen, zijn beide viaducten berekend op de vraag of ze voldoen aan de door de wetgeving gestelde eisen ten aanzien van draagkracht. Het betroffen geen standaard betonnen viaducten; in het ene viaduct is lichtbeton aangetroffen wat vrij uniek is in deze voorgespannen toepassing en bij het andere dubbele uitgevoegde viaduct -dat een niet haakse kruishoek maakt met onderliggende weg- is inwendig gewichtsbesparing toegepast door het instorten van UPS-ribben (piepschuim).