Beheersystematiek Kunstwerken geeft beheerders duidelijke richtlijnen

Witte rook uit de commissie die werkt aan de Beheersystematiek Civiele Constructies. Beheerders van kunstwerken beschikken vanaf nu met de Beheersystematiek Civiele Constructies over een handleiding waarmee ze op gestructureerde wijze hun areaal kunnen onderhouden. “De systematiek beschrijft alle facetten en alle fases van assetmanagement. Hiermee kunnen beheerders uniform werken en betere keuzes maken”, zegt Emile Hoogterp van Ingenieursbureau Westenberg én voorzitter van de commissie die werkte aan verandering van de systematiek.

De nieuwe aanbeveling maakt onderdeel uit van de Beheersystematiek Openbare Ruimte (BS-OR), vertelt Marc van den Elzen die namens CROW bij de totstandkoming betrokken was. Na Verhardingen en Groen is er nu ook een systematiek voor Kunstwerken. Vertegenwoordigers van ingenieursbureaus en opdrachtgevers werkten daar de afgelopen jaren aan. “De systematiek gaat naast technische overwegingen in op integraal meewegen van kosten, prestaties en risico’s bij het bepalen van de juiste maatregel”, legt Van den Elzen uit.

Hoge verwachtingen
Hij heeft hoge verwachtingen van de nieuwe beheersystematiek. “Beheerders hebben hiermee de handvatten voor een gestructureerde werkwijze. Ze kunnen nu strategische keuzes van bestuurders makkelijker vertalen naar de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk zorgt de systematiek ook voor meer eenduidigheid, omdat decentrale overheden nu veel hun eigen werkwijze aanhouden. Deze systematiek draagt volgens mij dus ook bij aan het voorkomen van kapitaalvernietiging en faalkosten.”

Breed gedragen
Mark Groot van Ingenieursbureau Westenberg was als redacteur betrokken bij de totstandkoming. Hij schreef de teksten voor de systematiek. “Helderheid was de belangrijkste doelstelling. Onderwerpen met een hoog abstractieniveau hebben we vertaald in teksten waarmee beheerders in de dagelijkse praktijk kunnen werken. Alle teksten zijn steeds voorgelegd aan een kleine commissie met daarin overheden, bedrijven en instanties. Dat maakt deze systematiek tot een breed gedragen document.”

Beter onderbouwen
Volgens Groot hebben beheerders behoefte aan de nieuwe beheersystematiek. Hij ervaart dat bij zijn dagelijkse werkzaamheden voor Westenberg. “Gemeenteraden en provincies stellen steeds hogere eisen aan het assetmanagement. Beheerders vertalen die wensen in beheer- of beleidsplannen die de gemeenteraden vervolgens moeten goedkeuren. Met deze beheersystematiek maak je makkelijker de juiste keuzes én kun je die beter onderbouwen.”

Van den Elzen wijst erop dat voor de systematiek geen nieuwe kennis is ontwikkeld. “We hebben vooral de verschillende stappen in het assetmanagement proces uiteengerafeld. De basis vormt de NEN ISO 55000 en we hebben alle relevante handreikingen voor het beheren van kunstwerken meegenomen. De Beheersystematiek Kunstwerken is bovendien een levend document. We kiezen bewust niet voor een boekwerk, maar voor een online model waarin we nieuwe toepassingen en technische ontwikkelingen makkelijk kunnen toevoegen.”

Betere kwaliteit
“We hebben iets moois ontwikkeld…”, besluit Emile Hoogterp. “Deze beheersystematiek vergroot de duidelijkheid en verbetert daarmee de kwaliteit van het beheer van kunstwerken. Dat zorgt uiteindelijk ook voor beter benutten van gemeenschapsgeld. Daarom hoop ik dat beheerders deze systematiek zoveel mogelijk gaan gebruiken. De systematiek is gereed, nu is het zaak dat we de boer opgaan om beheerders te overtuigen van de voordelen.”