Beheerplan baggerwerken 7 havens gemeente Schouwen-Duiveland

Het project bestond uit het vervaardigen van een beheerplan voor baggerwerkzaamheden voor 7 havens in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het betreft havens voor beroepsvaart/visserij, jachthavens en een museumhaven. Ten behoeve van het bepalen van het volume baggerspecie t.o.v. de gewenste beheerdiepten zijn de havens gepeild. Tevens zijn er havenbodemmonsters genomen om de klasse van slibverontreiniging te bepalen en de plaats waar baggerspecie naar afgevoerd mag worden.