Beheerders waarderen KIOS gebruikersoverleg

Beheerders van kunstwerken hebben weinig mogelijkheden tot kennisuitwisseling met vakgenoten, omdat er nauwelijks bijeenkomsten zijn waarin de inhoud van het vak centraal staat. Daarom zijn ze enthousiast over het jaarlijkse KIOS gebruikersoverleg van Ingenieursbureau Westenberg, zo blijkt uit reacties van beheerders. Voor Westenberg is de dag zeer geschikt om een goed inzicht te krijgen in de eisen en wensen van gebruikers. “Met die informatie kunnen we KIOS steeds verder verbeteren”, vertelt Bas Hoogma, inspecteur/adviseur van Ingenieursbureau Westenberg.

Dit jaar kwamen op 22 mei bijna twintig beheerders van gemeenten en provincies naar het KIOS gebruikersoverleg in Harderwijk. Daaronder een behoorlijk aantal nieuwe gezichten. Logisch, want steeds meer beheerders maken gebruiken van het beheersysteem van Ingenieursbureau Westenberg. De aanwezigen kregen onder meer informatie over NEN2767-4 in KIOS.

“Ook was er weer veel ruimte voor sparren met de gebruikers. Dat vinden wij heel belangrijk. KIOS is geen pakket van een fabrikant, maar echt ontwikkeld vanuit de wensen van de beheerder. Daarom blijven we voortdurend in gesprek. Wij brengen de wensen van gebruikers in kaart en zoeken vervolgens uit of we gewenste aanpassingen kunnen doorvoeren en wat daarvan de kosten zijn. Informatie daarover volgt zo snel mogelijk.”