Begeleiding opstellen beheerplan NAT

We hebben een productbeheerplan NAT 2021 geleverd, welke gebaseerd is op de beheerstrategie NAT. Tijdens de samenwerking met de provincie hebben we input gegeven over het assetmanagement van de diverse disciplines binnen de provincie, gebaseerd op de doelstellingen doorstroming, milieu en leefbaarheid, met bijbehorende KPI’s en activiteiten.
O.a. op het gebied van milieu hebben we ons gericht op duurzaamheid, klimaatadaptatie en circulariteit. Tevens zijn hierin meegenomen, natuurvriendelijke oevers, biologisch baggeren, wateroverlast en hittestress.