Begeleiden afstudeerders

Als afstudeerbeleider heeft Ingenieursbureau Westenberg diverse afstudeeronderzoeken begeleid. In samenspraak met de studenten komen we tot een onderwerp waar wij als bureau wat aan hebben, wat aansluit bij de leerdoelen vanuit school, maar ook past bij de interesses van de studenten. Dit is altijd maatwerk om de studenten zoveel mogelijk input te laten geven op, tenslotte, hun afstuderen!

Je krijgt van onze begeleiders:
• (minimaal) Wekelijkse vakinhoudelijke en procesmatige begeleiding;

• Inhoudelijke feedback op de geleverde documenten;

• Contactgevens van inhoudsdeskundigen over het onderwerp binnen en buiten ingenieursbureau Westenberg;

Etc.

Kortom alles om je afstuderen te halen met een interessant onderwerp!

Graag gaan we met jou/jullie in gesprek hierover.

Ter inspiratie hier enkele onderwerpen die reeds gekozen zijn:
-op het gebied van risicogestuurd beheer en onderhoud. Hier zijn zowel de technische risico’s bij uitstel van onderhoud inzichtelijk gemaakt, als de overige risico’s (letselschade, imagoschade etc.) om een optimaal onderhoudsmoment te kiezen.
-op de toepasbaarheid van sensoren om nauwkeuriger het onderhoudsmoment te bepalen.
-op het gebied van duurzaamheid. Wat is de meest CO2-neutrale brug/welke brug heeft de laatste MKI-waarde, met een doorvertaling naar renovaties van de lossen onderdelen. 

– op het gebied van modulaire en circulaire bruggen conform de IFD-gedachte, met een doorvertaling naar het beheer en onderhoud.

Aanvullen